OPEN CALL 2018

*WERSJA POLSKA PONIŻEJ*

5. deutsch-polnisches Programm für junge Filmkritiker*innen und Journalist*innen vom 25. bis 30. April 2018 in Berlin

Das Polnische Institut Berlin, der Kulturbrauerei e.V. in Zusammenarbeit mit dem New Horizons Filmfestival veranstalten die fünfte Ausgabe des deutsch-polnischen Nachwuchsprogramms für Filmkritiker*innen und Journalist*innen im Rahmen von filmPOLSKA. Ab sofort bis zum 25. März können sich Interessierte aus Deutschland und Polen bewerben.

In einem Theorie- und Praxisteil beschäftigen sich die Teilnehmenden in enger Zusammenarbeit mit renommierten Referent*innen mit den grundlegenden Techniken und Darstellungsformen der Filmkritik, diskutieren aktuelle Herausforderungen der filmjournalistischen Arbeit, reflektieren die Rolle der Medien bei der Vermittlung deutsch-polnischer Filmkultur und informieren sich über das aktuelle polnische Kinogeschehen. Begleitend zu filmPOLSKA produzieren sie gemeinsam mit den eingeladenen Medienprofis eigene Text- und Radiobeiträge, welche in verschiedenen Medien veröffentlicht werden.

Zudem wird eine Jury unter den Teilnehmenden eine Person auswählen, die die Möglichkeit erhält, vom 29. Juli bis 1. August am „Sunday in the Country“ in der Nähe von Wrocław teilzunehmen, welches von dem Filmfestivals New Horizons und der European Film Academy e.V. organisiert wird, und zu dem jährlich Filmkritiker*innen aus ganz Europa eingeladen werden.

BEWERBUNG

Bewerben können sich angehende Filmkritiker*innen und Journalisten*innen zwischen 20 und 35 Jahren aus Polen und Deutschland, die (erste) journalistische Erfahrungen im Berichten über Film in Print-, Onlinemedien oder im Radio haben und diese im Rahmen des Programms vertiefen möchten.

Bewerbung: ausgefüllter Bewerbungsbogen & Arbeitsproben bis 25. März 2018 an

Kontakt: medienworkshop(at)filmpolska.de

Veranstaltungsort: Polnisches Institut Berlin

Bewerbungsbogen 2018

TEILNAHMEBEDINGUNGEN & WEITERE INFOS

Die Arbeitssprachen für die Teilnehmenden von deutscher Seite sind Deutsch und Englisch und für die Teilnehmenden von polnischer Seite Polnisch und Englisch.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 25 EUR.

Teilnehmende aus Polen erhalten ein Reisestipendium und eine Unterkunft in Berlin.

Ein eigener WLAN-fähiger Laptop sollte mitgebracht werden.

Alle Teilnehmenden sollten während des gesamten Workshops Zeit haben und sich aktiv einbringen.

Falls eine eigene Videokamera vorhanden ist, kann diese ebenfalls mitgebracht werden. Es besteht die Möglichkeit Videos zu produzieren.

Medienpartner: http://www.Berliner-Filmfestivals.de, http://horst.fm/, http://www.bln.fm

Das Programm wird gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ).

 

5. edycja polsko-niemieckiego programu dla młodych krytyków filmowych i dziennikarzy, 25-30 kwietnia 2018 r. w Berlinie

Instytut Polski w Berlinie, stowarzyszenie Kulturbrauerei we współpracy z Festiwalem Filmowym Nowe Horyzonty organizują piątą edycję polsko-niemieckiego programu dla młodych krytyków filmowych i dziennikarzy, która odbędzie się w ramach festiwalu filmowego filmPOLSKA. Zainteresowani z Polski i Niemiec mogą ubiegać się o wzięcie w niej udziału od zaraz do 25 marca.

W ramach części teoretycznej oraz praktycznej programu, uczestnicy, pod okiem renomowanych referentów, zajmować się będą podstawowymi technikami i formatami przekazu krytyki filmowej, dyskutować o aktualnych wyzwaniach pracy dziennikarza filmowego, zastanawiać się nad rolą mediów w propagowaniu polsko-niemieckiej kultury filmowej i zdobywaniem informacji o aktualnej sytuacji filmowej w Polsce. W trakcie trwania festiwalu filmPOLSKA wraz z zaproszonymi profesjonalistami tworzyć będę własne materiały tekstowe i radiowe, które opublikowane zostaną w różnych mediach.

Ponadto jury spośród uczestników programu wyłoni jedną osobę, która będzie miała możliwość wzięcia udziału w spotkaniu „Sunday in the Country“ organizowanym przez Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty oraz European Film Academy e.V. od 29 lipca do 1 sierpnia w okolicach Wrocławia, na które co roku zapraszani są krytycy filmowi z całej Europy.

JAK SIĘ UBIEGAĆ

O wzięcie udziału w programie ubiegać mogą się początkujący krytycy filmowi i dziennikarze w wieku od 20. do 35. roku życia z Polski i Niemiec, którzy zdobyli już (pierwsze) dziennikarskie doświadczenia w zakresie materiałów na temat filmów w mediach drukowanych, internetowych, bądź w radiu iktóre chcieliby w ramach oferowanego programu pogłębić.

Podanie:                        wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz próbki pracy do dnia 25 marca 2018  r. na adres:
Kontakt:                        
medienworkshop(at)filmpolska.de
Dalsze informacje:
    http://www.filmpolska.de, blog.filmpolska.de
Miejsce:                         
Polnisches Institut Berlin, Burgstraße 27, 10178 Berlin

Formularz aplikacyjny 2018

DALSZE INFORMACJE & WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU

Językami programu dla uczestników z Niemiec będą niemiecki i angielski, a dla uczestników z Polski, polski i angielski. Opłata za wzięcie udziału w programie wynosi 25 euro. Uczestnikom z Polski pokryte zostaną koszty podróży oraz zapewniony zostanie nocleg w Berlinie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy powinni zabrać ze sobą laptopa z możliwością łączenia się z wifi. Wszyscy uczestnicy powinni dysponować czasem podczas trwania warsztatów i aktywnie się w nie angażować. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to może wziąć ze sobą własną kamerę. Istnieje możliwość produkowania materiałów wideo.

Partnerzy medialni: http://www.Berliner-Filmfestivals.de, http://horst.fm/, http://www.bln.fm

Realizacja przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.